LOGO Fundusze Europejskie Program Regionalny

Firma Tartak Usługowo-Produkcyjny Bogdan Manelski Urszulewo 12, 87-506 Urszulewo realizuje projekt objęty grantem pt „ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH FIRMY TARTAK USŁUGOWO – PRODUKCYJNY BOGDAN MANELSKI, POPRZEZ ZAKUP ZAUTOMATYZOWANYCH STOŁÓW ODBIORCZO – ROZDZIELCZYCH DO SEGREGACJI TARCICY KONSTRUKCYJNEJ”, na który pozyskała środki finansowe w ramach projektu grantowego „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” pt. „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze objętym LSR poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw”
Projekt objęty grantem współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
CELEM PROJEKTU JEST ULEPSZENIE PROCESU PRODUKCJI TARCICY KONSTRUKCYJNEJ (ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH W JEDNOSTCE CZASU), ORAZ POPRAWA JAKOŚCI PRODUKTÓW, POPRZEZ ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI ZAUTOMATYZOWANYCH STOŁÓW ODBIORCZO ROZDZIELCZYCH. CEL ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY DO 30.09.2021 ROKU.
W efekcie realizacji projektu nastąpi zakup dwóch stołów, stołu rozdzielczego oraz stołu spiralno — rolkowego, co przyczyni się do poprawy jakości oraz do ulepszenia procesu produkcji tarcicy konstrukcyjnej.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 155000,00 zł w tym środki z Funduszu w postaci grantu w kwocie 100000,00 zł

Logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Zapytanie ofertowe – Zakup zautomatyzowanych stołów odbiorczo-rozdzielczych do segregacji tarcicy konstrukcyjnej.