Zapytanie ofertowe – Zakup zautomatyzowanych stołów
odbiorczo-rozdzielczych do segregacji tarcicy konstrukcyjnej.